or login with

Roser González

 1. [ACTIC Bàsic] Conceptes bàsics del full de càlcul
   Flip
  • Com anomenem els arxius en els programaris de Full de Càlcul?
   1. Aquests tipus d'arxius s'anomenen LLIBRES
   Flip
  • Com s'estructura l'àrea on manipulem les dades d'un Full de Càlcul?
   1. En forma de TAULA
   Flip
  • On es troben les pestanyes per canviar de full dins d'un mateix llibre?
   1. A la part inferior del full
   Flip
  • Què determina el nom de cada cel·la?
   1. La ubicació de la fila i la columna en que es troba
   Flip
  • Com es defineixen les files d'un Full de Càlcul?
   1. Amb números
   Flip
  • Com es defineixen les columnes d'un Full de Càlcul?
   1. Amb una lletra majúscula
   Flip