or login with

Roser González

Roser González

Want to enroll? Log in or register.

Mestra d'anglès i informàtica

Maestra de inglés e informática

English & ICT teacher

  • Conceptes bàsics del Full de Càlcul

    12.18.2012 1 6

    Conceptes bàsics del Full de Càlcul

    Recurs educatiu obert per a la preparació del certificat ACTIC [https://actic.gencat.cat/] de competències digitals, dissenyat i creat per Citilab Cornellà [http://citilab.eu/]. Més informació i materials en aquest enllaç [http://actic.citilab.eu/].

    X