or login with

CFA Mare de Deu de Montserrat

 1. [ACTIC - Nivell bàsic] Hàbits d'Ergonomia
   Flip
  • 1-. A quina distància ha d'estar el monitor?
   1. 55 cm
   Flip
  • 2-. Per què hem de deixar un espai entre l'extrem de la taula i el ratolí?
   Flip
  • 3-. On col·locarem els documents amb els que hem de treballar?
   Flip
  • 4-. Què farem servir si no podem recolzar els peus a terra?
   Flip
  • 5-. Com col·locarem la llum?
   Flip
  • 6-. Si hem de treballar molt de temps és convenient....
   Flip
  • 7-. Com farem els exercicis de coll?
   Flip
  • 8-. Creus que aquests consells et seran d'utilitat?
   Flip